Jogosítvány cseréje

Jogosítvány cseréje akkor szükséges, ha korábban volt már jogsid, de

 • lejárt a jogsid és meghosszabbítanád
 • valamilyen személyes adatod megváltozott (pl. névváltozás történt)
 • új jogsi kategóriát szereztél és szeretnéd azt bejegyezni
 • elveszett a jogsid
 • ellopták a jogsidat
 • megsemmisült a jogosítványod
 • más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedélyét magyar jogosítványra cserélnéd

Ilyenkor nem kizárólag az okmányazonosító adatát és kiállításának dátumát, hanem azokon kívül a korábbi jogsi bármely egyéb adatát tekintve is eltérő adattartalommal kerül kiállításra az újabb vezetői engedély.

Fontos megemlíteni, hogy :

Más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

Illetve, hogy

Az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére és a vezetői engedély cseréjére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani.

A jogosítvány cseréje a kormányablakokban intézhető

Mit vigyél magaddal a jogosítvány cseréhez?

 • személyi igazolványt vagy személyi azonosításra alkalmas más okmányt
 • lakcímkártyát (külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt)
 • előző jogosítványt, ha megvan
 • ha nincs meg a jogosítvány, akkor az elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről készült jegyzőkönyvet
 • eltulajdonított jogosítvány esetén a 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 2. § 10. pont b) alpontjában meghatározott eljárásban a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést
 • külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje esetén a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt
 • az egészségügyi alkalmassági igazolást
 • a jogosítvány csere illetékének megfizetését tanúsító igazolást. Az illeték mértéke 4.000 Ft, nyugdíjkorhatár felett 1.500 Ft az illeték. Ez általában  kormányablakokban akár bankkártyával, kp-vel is megoldható.
Fontos tudni, hogy van egyetlen eset, amikor nem kerül pénzbe a jogosítvány csere: abban az esetben, ha a jogosítvány cseréjére családi állapot változásból eredő névváltozás miatt történik, akkor az eljárás illetékmentes.

Ügyintézés határideje általában 8 nap, maximum 21 nap

 

A cikk a kormanyablak.hu oldalon 2022.03.31-én megtalálható infomációk alapján íródott.

Pontos, naprakész információkkal a Kormányablakok szolgálnak, személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt érdemes megkeresni őket a konkrét jogosítvány csere üggyel kapcsolatban.

Kormányablak elérhetőségek:

Tel: 1818

Külföldről: +36 (1) 550-1858